Presenters:


Libor Čermák - ArchiSoft - Stavební software
Ing. Leonid Krylov - Lekro s.r.o.
Czech Republic

Hovory s uživatelem: střecha – falcovaná krytina / Use-Case: Fold Roofing


Premiere starts at 2021-03-25 13:00


Choose your time zone to see when the presentation will air according to your time.

Participate live and join the chat for questions and answers. Click Here

Country Language Subtitle
Czech Republic Czech English
  • Stručný popis nástroje pro tvorbu střešních konstrukcí v ARCHLine.XP
  • Zjistěte více o střešních rovinách, krokvích, latích atd.
  • Naučte se vytvořit falcovanou plechovou střešní krytinu a použít ji v projektu
  • Naším hostem je dlouholetý uživatel Ing. Krylov ze společnosti Lekro s.r.o., Praha
  • Brief description of the tool for creating roof structures in ARCHLine.XP
  • Find out more about roof planes, rafters, battens, etc.
  • Learn how to create a folded sheet metal roofing and use it in a project
  • Our guest is a long-term user Ing. Krylov from Lekro s.r.o., Prague